ASWH, Zomerparkdag en G-Voetbal

(Last Updated On: 29 augustus 2018)

Bij vv ASWH wordt het voetbalspelletje aangeboden voor 4-jarigen, mini’s, pupillen, junioren, meiden/vrouwen voetbal, senioren, Old Stars 35+, veteranen en Walking Football vanaf 60+. Kortom, een leven lang voetbal.

Wat ontbreekt is voetbal voor lichamelijk/verstandelijk gehandicapten, G-voetbal. Vanaf dit seizoen gaat ASWH de stap zetten met het opzetten van G-Voetbal. Met deze stap biedt ASWH dan een totaalpakket van voetbal aan in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Wat is G-voetbal eigenlijk?

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan het reguliere (cpmpetitie)voetbal. Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten een belangrijkere rol kunnen innemen.

Binnen de gelederen van ASWH zijn al diverse personen die aangegeven hebben hieraan deel te willen nemen in de rol van bijvoorbeeld begeleider.

Op de Zomerparkdag 2018 in Hendrik-Ido-Ambacht zal ASWH natuurlijk ook weer met een stand staan om al haar activiteiten te promoten. Voor het onderdeel G-voetbal gaan we deze dag gebruiken om te inventariseren wat de behoeften zijn in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en eventueel de randgemeenten. Zomerparkdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 1 september 2018 aanstaande.

ASWH wil G-voetbal in het algemeen aanbieden en vooralsnog niet specifiek voor één bepaalde doelgroep binnen het G-voetbal. We zullen niet direct starten met het deelnemen aan een competitie, maar eerst de zaken goed draaiend maken. Daarnaast willen we ook de juiste begeleiding, trainers en trainingsvormen aanbieden.

Dus graag zien we u/jullie op de Zomerparkdag 2018 bij de stand van ASWH om van gedachten te wisselen over G-voetbal zodat wij een start kunnen maken met G-voetbal. Als u deze stap als (ervaren) begeleider of trainer met ons mee wil maken, dan zien we ook u graag langskomen.

Walking Football

Naast de aandacht voor het G-voetbal deze dag willen we toch ook nog wel even het Walking Football promoten, lopend voetbal vanaf 60+. Een tak van sport die op dit moment een behoorlijke groei doormaakt. Inmiddels gaan we bij ASWH al weer het vierde seizoen in en met succes. Het team van ASWH is de laatste maanden meerdere keren benaderd om demowedstrijden te komen spelen bij omliggende gemeenten en verenigingen. Daarnaast is ASWH ook al een aantal keer gevraagd om ervaringen uit te wisselen bij verenigingen die Walking Football willen gaan opzetten. Een 17-tal spelers die dit elke maandagochtend met veel plezier komen spelen. Naast het bewegen speelt het maatschappelijke en sociale aspect een grote rol. Bewegen met andere leeftijdgenoten in een andere omgeving, waarbij het maatschappelijke en sociale aspect een grote rol speelt. Hier geen prestatie, maar gezellig samen een potje lopend voetbal spelen waarbij de sessie vooraf en de zogenaamde derde helft zeer belangrijk zijn voor deze groep. Hoe oud zijn onze spelers? Op dit moment tussen de 60 en 82 jaar.

Kortom, genoeg reden om op de Zomerdag een bezoek te brengen aan de stand van ASWH. De ASWH stand zal staan op het plein bij de sporthal De Ridderhal.

Bron: 

Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.