Foodtruck festival

(Last Updated On: 8 maart 2019)

Op facebook stond een bericht van een teleurgesteld organisatie van het Toost foodtruckfestival:

Lieve inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht,

Wat op het eerste gezicht als een warm welkom voelde, is helaas uitgelopen op een teleurstelling. Nadat wij, op verzoek van de gemeente, werden gevraagd om het Toost Foodtruck Festival te combineren met de Zomerparkdag. Wij meerdere positieve overlegmomenten hebben gehad met de gemeente en Cultureel Centrum Cascade over de samensmelting van deze twee prachtige evenementen. Heeft het college informeel besloten geen vergunning te verlenen aan “grote” evenementen in haar dorp. De uitleg die wij hebben gekregen is dat je daarvoor niet in Hendrik-Ido-Ambacht woont.

Wij vragen ons nu af wat er met groot wordt bedoelt? Wat willen de mensen uit Hendrik-Ido-Ambacht zelf?Spreek je uit en wij hopen dat we er samen alsnog een mooi familie-feestje voor jullie van kunnen maken.

Liefs, Toost

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
D66 Hendrik-Ido-Ambacht
VVD HIA
Pvda Hiambacht
CDA Ambacht
SGPChristenUnie HendrikIdoAmbacht
A.U.B Ambacht uw belang
Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht

Inmiddels is ook de reactie van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gepubliceerd. Onderstaand de reactie:

Wij zien de vele reacties op het bericht van Toost Foodtruck Festival Hendrik-Ido-Ambacht. Uit dat bericht en de vele reacties blijkt teleurstelling en die kunnen wij ons goed voorstellen.

Wat is er gebeurd?
De 
Zomerparkdag is traditioneel dé dag waarop Hendrik-Ido-Ambacht de vrijwilligers bedankt. Ook Zomerparkdag 2018 was een mooi succes. In de evaluatie van die editie ontstond het idee voor extra horeca, bijvoorbeeld enkele foodtrucks.

Om te kunnen beoordelen wat daarin mogelijk is, benaderden wij een horeca-exploitant. Die vroeg onlangs aan ons een vergunning om een driedaags FoodTruck Festival in Hendrik-Ido-Ambacht te houden.

Het college besprak deze aanvraag en is van plan die af te wijzen met als reden:

De Zomerparkdag is een evenement waarin vrijwilligers centraal staan. Wij vinden het belangrijk om deze dag te organiseren om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Enkele foodtrucks passen daarbij, maar een driedaags foodtruckfestival beoordelen wij als een te groot evenement naast de Zomerparkdag.

Toch hebben we gezocht naar oplossingen:
– Kan het Foodtruck Festival op ons evenemententerrein gehouden worden? Nee, dat terrein is nu grotendeels in gebruik voor de bouw van het nieuw zwembad De Louwert. 
– Kan het Foodtruck Festival in het Baxpark gehouden worden, zoals het circus? Nee, na afloop van het circus bleek het park flink beschadigd en het herstelwerk duurder dan gedacht.
– Kan het festival op een ander moment doorgaan? Ja, als het festival niet met de Zomerparkdag of een ander grootschalig evenement samenvalt en het voldoet aan de geldende regels, verwelkomen wij graag een Foodtruck Festival in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit hebben we ook aan de exploitant laten weten.

Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.